Prof. Dr. İbrahim NUMAN

Prof. Dr. İbrahim NUMAN
Prof. Dr. İbrahim NUMAN

Biyografi

Öğretim Üyesinin Kısa Özgeçmişi

 

İbrahim NUMAN

 

1948 yılında Kıbrıs-Lefkoşa’da doğdu. Temel Eğitimine yine aynı yerde tamamladıktan sonra, T.C. Antakya lisesinden 1967 yılında mezun oldu. Lisans Eğitimini 1973 te ve Yüksek Lisans eğitimini 1978 de ODTÜ Mimarlık Bölümünde, Doktora çalışmasını ise 1982 de Ankara Üniversitesinde tamamladı.1984 yılında Doçent; 1996 yılında Profesör oldu.

 

1973-75 yılları arasında serbest mimar olarak çalıştı. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında Mücahit olarak askerlik yapıp Gazi olmak şerefine ulaştı. 1976-78 arası ADMMA‘nde, 1978-82 arası Ankara Üniversitesinde asistanlık devresinden sonra, 1982 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Yrd. Doç. olarak göreve başladı. 1984-94 yılları arasında Doçent olarak Suudi Arabistan’da; 1994-2003 arası ise Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Profesör-Dekan olarak çalıştıktan sonra 2003-2006 yılları arasında Profesör olarak Gazi Üniversitesinde bulundu. 2006-2010 yıllarında en DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı, 2010-11 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesinde Rektör Danışmanı olarak çalışmıştır. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı olarak görevini sürdürmektedir.

 

Üniversiteye, eğitim-öğretim yanında, Mimarlık alanında Bölüm ve Fakülte kurmak, yeni bir Mimarlık Eğitim Modeli hazırlamak, Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık Senato Üyeliği gibi idari katkıları olup, Mimarlık Kuramı ve Tarihi konularında çalışma, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Proje ve uygulamalarının yanı sıra proje yarışma ödülleri ve jüri üyelikleri de vardır.

 

KKTC Kültür Komisyonu Üyeliği ve çeşitli sivil toplum örgütünde verdiği hizmetlerin yanı sıra, 1990-94 arası da KKTC’nin İslâm Konferansı Örgütü ve Suudi Arabistan Fahri Temsilciliğini yürüterek de Topluma hizmet etmiştir. Türk kültürüne yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Atatürk Kültür Merkezi Şeref Üyeliği verilmiştir.

 

Öğretim Üyesinin Hayat Görüşü ve Gâyeleri

 

        Bir fert-insan olarak, yaratılmışlığın bilinciyle, dünyâya geliş ve dünya hayatı serüvenini anlamının idrâki içinde sevgiyi yaşamak, her türlü edinimleri paylaşmak. Şey’lerin oluşumunda âmil değil, araç olmak şuûrunun zevkini yaşamak. Başarıları gurûru değil tevâzuyu destekleyici unsurlar olarak görmek.

 

        Bir mîmar olarak çevre ve yaşama ortamının hazırlanmasında, bünyeye ve san’ata ait yaklaşımları, yaratılmışlık ve yaratıcılık veri ve hudutlarının şuûru içinde uygulamak.

 

        Bir eğitimci olarak her an öğrenmek ve öğretmenin bilinci içerisinde teyakkuzlu bir dinamizmi her dem hissedip, akıl ve gönül mîzânı ile uygulamak. Eğitimde hem alıcı hem de vericilerin ilgi ve tercih alanlarının yapılanmalarda fırsatlar yaratabileceğini hatırdan kaçırmamak.

 

        Bir araştırmacı olarak her an yeni bir oluşun gerçekleştiği şuûru içinde, dinamik atılımcılık ve sorgulayıcılık gerektiren bu gerçeğin peşinde bulunmak.

 

Bir idareci olarak gelişme ve ilerlemenin adâletli bir huzur ortamı içinde sağlanması. Kişileri kendi bağlamları içinde yaklaşmak ve tanımaya çalışmak. Kurum ve toplum menfaatlerini her türlü kişi çıkarlarının üstünde tutmak

 

 

 

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
1982
Türk İslam Sanatları ve Mimarisi
Ankara Üniversitesi

Doktora

1978
Mimarlık
ODTÜ

Yüksek Lisans

1973
Mimarlık
ODTÜ

Lisans

Akademik Unvanlar
2003
Gazi Üniversitesi
Mimarlık

Profesörlük

1996
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Mimarlık

Profesörlük

1984
Ankara
Mimarlık Türk İslam Sanatları ve Mimasrisi

Doçentlik

1984
Umm-al Oura University Suudi Arabistan
Mimarlık

Doçentlik

1982
Ankara
Mimarlık Türk İslam Sanatları ve Mimasrisi

Doktora

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • • Birşen Zontur, ‘’Yıldız Parkı İneklik Kısmı Peyzaj Restorasyonunun İrdelenmesi’’
 • • Gülsüm Yaşar, ‘’Yerel Mimarinin Sürekliliğe Bağlamında Trabzon, Ballıca Beldesi Mimari Özellikleri ve Bir Konut Önerisi’’
 • • Yasemin Filiz Kuruel, ‘’ Kış Bahçeleri’’
 • • Zeliha Kumbasar Akyol, ‘’ Osmanlı Döneminde Mescid-i Nebevi ve Medine Kent Dokusunun Değişimi’’
 • • Berfu Serdaroğlu, ‘’İstanbul’da Konak Hayatı ve Konak Mimarisi (Sâmiha Ayverdi’nin İbrâhim Efendi Konağı Kitabı Üzerinden Mimari Okumalar)
 • • Dilek Tüfekçi, ‘’Huber Köşkü Yerleşkesi Tarihi ve Mimarisi Hakkında: (Belgeler Üzerinden Bir Araştırma)’’
 • • Fatma Zehra Sarıhan, ‘’Türk Mimarisinde Cami İmajı Algısı Biçim-Form Üzerinden Bir Yaklaşım’’
 • • Büşra Dilaveroğlu, ‘’Bir Büyük Adam Bir Küçük Mekân Yahya Kemal Müzesi Tasarım Önerisi’’
 • • Yüsra Mete, ‘’Haliç’in Tarihi Peyzajı Işığında F.S.M.V.Ü. Haliç Yerleşkesi İçin Bir Peyzaj Önerisi’’
 • • Zeynep Örnek, ‘’Gelenekten Değişime: Geç Dönem Osmanlı İstanbul’unda Okullu Mimarlar’’
 • • Öznem Şahali, The Issues of Ontology and Scenography in Tectonics of Buildings With Frame Systems in Architecture, A M.Arch. Thesis, EMU, June 2009.
 • • Sourina Mehryar, Division of Interior Spaces (an Assessment on Frank Lloyd Wright's Buildings Interiors), A M.Arch. Thesis, EMU, Feb. 2008.
 • • Seyedeh Tannaz Alavi, Water as an Architectural Element, A limited Study Through the Use of Water in Persian Architecture, A M.Arch. Thesis, EMU, June 2007
 • • Halleh Nejadriahi, Design Principles and Space Organization in Persepolis, A M.Arch. Thesis, EMU, June 2007
 • • Kamyar Arab, Architectural Evolution Under the Scope of Technological Advancements, A M.Arch. Thesis, EMU, June 2007
 • • Hoşgeldi Tajibayev, Türkmenistan’ın Mimarisinde Değişim ve Devamlılık, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2007.
 • • Neslihan Özhan, Anadolu’da Ahşap Mimari Üzerine bir Derleme, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2006.
 • • Sezin Haseki, 20.Yüzyıl Çağdaş Câmi Mimarisi’ne Ankara Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2006.
 • • Esra Can, A Limited Study on the Use of Axis in Traditional Turkish Architecture, A M.Arch. Thesis , 2001.
 • • Kuzey Karahanlı, A Limited Survey of Arch Form in Northern Cyprus, A M.Arch. Thesis , EMU, 2000.
 • • Nil Paşaoğulları , An Evaluation of Public Open Space Provision and Use in Rapidly Growing Towns : Case Study - Gazimagusa, A M.Arch. Thesis, EMU, 1999
 • • Özgür Dinçyürek, The Adobe Houses of Mesaoria Region in Cyprus, C.I-II, A M.Arch. Thesis, EMU, 1998.
 • • Hifsiye Pulhan, Influence of the Cultural Factors on Spatial Organization of the Traditional Turkish House of Lefkoşa, A M.Arch.Thesis, EMU, 1997.
Doktora Tezleri
 • • Halleh Nejadriahi, Assessing the Role of Counrtyards in the spatial Organization of the Traditional Houses of Kashan, Ph. D. Thesis, EMU, June 2015
 • • Rafooneh Mokhtarshahi, An Inquiry into Iranian Architecture Manifestation of Identitiy, Symbolism, and Power in the Safavid's Public Buildings, A Ph.D. Thesis, EMU, Sept. 2009.
 • • Farnaz Pakdel, Measuring Sense of Place in Traditional Iranian Bazaar, A Ph.D. Thesis, EMU june.2008
 • • Ferershteh Habib, Socio – Cultural Approach Towards Percepting an Urban Space, A Ph.D. Thesis, EMU, Oct. 2008
 • • Alpay Özdural, A Critical Study of a 13th -14th Century Persian Document on Ornamental Geometry, A Ph.D. Thesis, EMU, 2003
 • • Hıfsiye Pulhan, Analysis of Solid, Void Relationships in the Traditional Houses of Nicosia, A Ph.D. Thesis, EMU, 2002.
 • • Özgür Dinçyürek, Rural Vernacular Architecture of Cyprus (Northern), A Ph.D. Thesis, EMU, 2002.
 • • Naciye Doratlı , A Model for Conservation and Revitalization of Historic Urban Quarters in Northern Cyprus, A Ph. D. Thesis, EMU, 2000.
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • • Çilingiroğlu Topçubaşı,M., Numan,İ. “Istanbul Historic Peninsula: Changes in Scale and Impacts”, AS – Architecture and Science, Vol.1, no:2, 2014 (ISSN 2303-5404)
 • • “Thoughts About Ottoman Settlement at the Walled City of Famagusta (1571-1878)”, (İbrahim Numan, Neşe Yıldıran, Naciye Doratlı), ( J.H.R. Hakemde)???
 • • “Typological Studies on the Mesaorian Rural Houses of Cyprus”,), ”Open House International ,Vol.26 No.4, 2001 , s.29-37 ( AI, API, RIBA indexes) (Özgür Dinçyürek, İbrahim Numan).
 • • “Living Patterns and Spatial Organisation of the Traditional Cyprus Turkish House” Open House International, Vol.26 No.1 2001, s.34-41.( AI, API, RIBA indexes) (Hıfsiye Pulhan, İbrahim Numan).
 • • “The Place of Asmaaltı: A nerrative of Migration, Identity and Heritage in Cyprus”, Traditional Dwellings and Settlemens Working Papers, Vol 193 pp1241 -1256, IASTE, University of California at Berkeley (Electronic Journal) (H. Pulhan, İ. Numan) (Art Index,Avery Index).
 • • “The Traditional Urban House in Cyprus as Material Expression of Cultural Transformation”, Journal of Design History , Vol.19, No.2, pp.105-119 . (H. Pulhan, İ. Numan) (Art Index,DAAI).
 • Alan Indeksleri Tarafından Taranan Bilimsel Dergilerde Yapılan Yayınlar • "A Methodological Approach in Clarifying the Uncertainities of the Design of a Partially Existing Building", International Journal For Housing Science and its Application, Florida, USA. (Avery index basımda bekliyor)
 • • “Why the Javanese Houses have Failed in the 2006 Eartquake”, “Open House International, Vol.35 No.3, 2010, (Noor Idham, Munther Moh`d, İbrahim Numan), (AI, API, RIBA indexes) (SSCI, AHCI).
 • • “Socio Cultural Influences on an Important Example of Iranian Urban Form”, ”Open House International ,Vol.33 No.1, 2008 , s….(Fereshteh Habib, İbrahim Numan, Hıfsiye Pulhan). (AI, API, RIBA indexes) (SSCI, AHCI).
 • • “Transitional Space in the Traditional Settlement of Cyprus”, Journal of Architectural and Planning Research, 2005. Vol.22, No.2, pp. 160-178. (H. Pulhan, İbrahimNuman) (SSCI)(ISI Master List).
 • • “Cultural and Environmental Values in the Arcaded Mesaorian Houses of Cyprus”, Building and Environment, C.38, Sayı12, Aralık 2003, s.1463-1473 (Özgür Dinçyürek, Fuad Mallick, İbrahim Numan), (SSCI, AHCI).
 • “Typological Studies on the Mesaorian Rural Houses of Cyprus”, ”Open House International ,Vol.26 No.4, 2001 , s.29-37 (Özgür Dinçyürek, İbrahim Numan). (AI, API, RIBA indexes) (SSCI, AHCI).
 • • “Living Patterns and Spatial Organisation of the Traditional Cyprus Turkish House”, Open House International, 2001, Vol.26, No.1, pp.34-41 (Hıfsiye Pulhan, İbrahim Numan).( AI, API, RIBA indexes) (SSCI, AHCI).
 • Hakemli Dergilerde Makaleler: SCI, SSCI, AHCI İndeksleri Tarafından Taranan Bilimsel Dergilerde Yapılan Yayınlar: • "Un Centre des Loisirs en Capadocie, Turquie" L'Architecture d' Ajourd'hui, No 168, Paris, Temmuz-Ağustos, 1973, s.16-19. (A.Gülgön, İ.Numan, Z. Çelebioğlu, Y. Oymak), (SSCI, AHCI).
 • Fadzidah Abdullah, Noor Hanita Abdul Majid, İbrahim Numan, Aida Kesuma Azmin, Zaiton Abd. Rahim, Zuraini Denan, and Muhammet Emim Şişman. "Case Study on Perspicacity Of Collaborative Learning Experiences" IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 291 2017
 • Šabanović, N., ve Numan, İ. (2019). Cultural Heritage Related to the Water Case Study: Hammams in Bosnia and Herzegovina
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • • “Fil Ölçeği,” Kubbealtı Akademi Mecmuası, Sayı 170, İstanbul, Nisan 2014, s. 49-53.
 • • " Osmanlı Mimarisinde Anlam ve Fikri Vasatı", Kubbealtı Akademi Mecmuası, İstanbul, Ekim 2005, s.38-46. (ulusal bilimsel dergi)
 • • "Yemen'de Bir Hikâye, Hikâyede Bir Yemen", Kubbealtı Akademi Mecmuası, İstanbul, Ekim 1990, s.56-63. (ulusal bilimsel dergi)
 • • "Hamidiye Hicaz Demiryolu" , Lale, Türkpetrol Yayın Organı, VII, Aralık 1990,s.26-35. (ulusal bilimsel dergi)
 • • " İslami Estetik Anlayışının Menşe’i Hakkında Düşünceler", Kubbealtı Akademi Mecmuası, İstanbul, Nisan 1983, (ulusal bilimsel dergi)
 • • "Dini İçtimai Müesseselerimizin Doğuşuna ve Mimari Tekamülüne Mescid-i Nebevi'nin Tesirleri" , Kubbealtı Akademi Mecmuası, İstanbul, Temmuz, 1982, s.37-52. (ulusal bilimsel dergi)
 • Diğer Bilimsel Dergilerde Tam Metni Basılmış Makaleler • "Eski İstanbul Kahvehanelerinin İçtimai Hayattaki Yeri ve Mimarisi Hakkında Bazı Mülahazalar", Kubbealtı Akademi Mecmuası, İstanbul, Nisan 1981, s.57-74. (ulusal bilimsel dergi)
 • • "İlk Devir Türk Sufi Merkezlerinin Mahiyetleri ve Mimarilerinin Menşei Hakkında" , Vakıflar Dergisi; IXI, Ankara 1984, s.31-48. (ulusal hakemli dergi)
 • • " Antalya Mevlevihanesi'nin Asli Hali Hakkında Bazı Düşünceler", Vakıflar Dergisi, XIV, Ankara, 1982, s.125-137. (ulusal hakemli dergi)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Tam Metni Basılmış Makaleler • "Çankırı'da Yaran Sohbetleri ve Sohbet Odaları" Vakıflar Dergisi; XIII, Ankara, ,1981, s.591- 633.(ulusal hakemli dergi)
 • Bir Gravür Üzerinden Osmanlı Kent Peyzajı Anlayışı Hakkında Düşünceler,” Kubbealtı Akademi Mecmuası, Sayı 188, İstanbul, Ekim 2018, s. 65-70
 • • “Nizam, Mîzan ve Mîmârî,” Kubbealtı Akademi Mecmuası, Sayı 189, İstanbul, Ocak 2019, s. 27-34
 • • “Eyyûb Sultan’a Bir Ziyâret Arkasında/n” Kubbealtı Akademi Mecmuası, Sayı 190, İstanbul, Nisan 2019, s. 15-23
 • “Geçmişle Gelecek Arasında Bir Ağ” Kubbealtı Akademi Mecmuası, Sayı 191, İstanbul, Temmuz 2019, s. 37-41
 • “Dergâhların Teşekkül Mâhiyetinde Hâne ve Ümmü Ken’an Dergâhı” Kubbealtı Akademi Mecmuası, Sayı 192, İstanbul, Ekim 2019, s. 59-66
 • “San’atkâr Kalb Şehri” Kubbealtı Akademi Mecmuası, Sayı 193-194, İstanbul, Ocak-Nisan 2020, s. 96-101
 • “Hizmetle Tekâmül, Birlik Üzere Teşkîlâtlanma” Kubbealtı Akademi Mecmuası, Sayı 195-196, İstanbul, Temmuz-Ekim 2020, s.25-31
 • “Kuşlar ve İstanbul” Kubbealtı Akademi Mecmûası, Sayı 197-200, İstanbul, Haziran 2021, s.123-133
 • Diger Makaleler
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • • Blâgay Açıkbaş Tekkesi Üzerine Bâzı Mütalâalar, 550 Yılın İzinde Bosna-Hersek’te Osmanlı Mirası, Uluslararası tarih Sempozyumu, FSMVÜ-Yunus Emre Enstitsü 08.10.2013 ( Baskıda)
 • • “Ideological Basese Of Wakf: A Sustainanle System For Cultural Sustainability Between The Heritage And Modernization”, 5th H&Mh Internatiohal Conference, Heritage Between Modernization and Preservation Bh. Cocop. Sarajevo(Saraybosna)22-24 Nisan 2014
 • • “Dini Mimari Tanımları ve Mahiyeti Hakkında Bazı Mütalaalar”, VI. Dini Yayınlar Kongresi, İslâm, Sanat ve Estetik,19-30 Kasım – 1 Aralık 2013, İstanbul, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Ankara, 1014, s. 393-396.
 • “Will Human And Waqf; A Solution For A Sustainable Environment” Second İnternational Conferance On Sustainable Built Environment (İCSBE) July 10-12,2012 Jogjakarta, Indonesia.
 • “Why Javanese Houses have Failed in the 2006 Eartquake”, will be a Proceedings of 1st ICSBE 2010 (First International Conference on Sustainable Built Environment), 27-29 May 2010, Jogjakarta, Indonesia. (Moh`d M. & Idham, N. & Numan, I.)
 • • Dincyurek, O. & Numan. I. “Developing New Design Strategies in the Light of Vernacular Building Heritage”, In Proceedings of 4th ISVS (International Seminar on Vernacular Settlement, 14-17th February 2008, Ahmedabad, India.
 • • “Tectonics As A Target In The Architectural Design Studio”, Proceedings of ICAE 2007 International Conference on Architectural Education , pp.407- , September 2007, CAFA Beijing-PRC (Yonca Hürol, İbrahim Numan)
 • • “Thoughts on the Origins of Cyprus Vernacular Domestic Architecture”, ISVS3, Proceedings of 3rd International Seminar on Vernacular Settlements, pp.I.111-123, Petra Christian University, Faculty of Architecture, March 02-04, 2006, Surabaya, Indonesia. (İbrahim Numan, Özgür Dinçyürek).
 • • “Kıbrıs’ta Venedikten bir Osmanlı, Lefkoşa”, 6. Türk Kültür Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara,Kasım 2005
 • • “The Transformation Opportunities of the Cypriot Vernacular Houses under the Tourism Scope”, XXXIII IAHS, World Congress on Housing, Transforming Housing Environments through Design, September 27-30, 2005, Pretoria, South Africa (İbrahim Numan, Özgür Dinçyürek)
 • • ‘Search for Design Principles in Terms of Creation of Public Open Spaces in the Historic Urban Quarters’, Proceedings of 3rd International Postgraduate Research Conference in the Built and Human Environment, 599-608, University of Salford, England, 2003. (NaciyeDoratlı, Nil Paşaoğulları, İbrahim Numan ),
 • • “Learning from Cyprus and Its Traditional Mesaorian Adobe Architecture”, 2nd International Semiear on Vernacular Settlement, Vernacular Settlement ‘n the New Millenium: Rsistance and Resilience of Local Knowladge in Built Environment, Department of Arcitecture, Faculty of Engineering, University of Indonesia, 16-17 February 2002 ( İbrahim Numan, Özgür Dinçyürek)
 • • “Hicaz Demiryolu İstasiyon Binalarının Fonksiyonu ve Mimari Mahiyetleri Hakkında”, Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri, Uluslararası Bilgi Şöleni, T.C. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Hatay, 25-28 Ekim 2000 (baskıda)
 • • “Multi-cultural Influences on the Development of Traditional Urban Fabric of Nicosia” 2nd International Symposium of IAPS-CSBE and SBEN : Traditional Environments in a New Millenium, Amasya, 22-23 June 2001, ( İbrahim Numan, Özgür Dinçyürek, Hıfsiye Pulhan )
 • • “Revitalizing A Declining Residential Area – Samanbahçe – in the Walled City of Nicosia” 2nd International Symposium of IAPS-CSBE and SBEN : Traditional Environments in a New Millenium, Amasya, 22-23 June 2001, ( Naciye Doratli, Şebnem Hoşkara, İbrahim Numan, N.Mulladayılar, S.Abbasoğlu ).
 • • “Culture as a Determinant of the Identity of Two Walled Cities of Cyprus”, World Congress on Environmental Design for the New Millenium, Seoul, November 2000. s. 489-502 (İbrahim Numan, Hıfsiye Pulhan, Özgür Dinçyürek) • “Culture as a Determinant of the Identity of Two Walled Cities of Cyprus”, World Congress on Environmental Design for the New Millenium, Seoul, November 2000. s. 489-502 (İbrahim Numan, Hıfsiye Pulhan, Özgür Dinçyürek)
 • • “Uçlarda Osmanlı – Türk Mimari Kimliğinin Belirlenmesinde Form ve Biçim Özellikleri ile Fikri Arka Planı”, Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı – Şumnu Üniversitesi, Bulgaristan – Şumnu, 15 – 21 Mayıs 2000.
 • • "An Inventory Study on the Mass Housing in Northern Cyprus",(edt. by O.Ural et.al., Proceedings of the International XXIV. IAHS World Housing Congress, How to House a Nation : the Challenge for the XXI. Century, Ankara Turkey,May27-31,1996,s.226-278.(N.Aksugur,A.Dikbas,İ.Numan alfabetik sıralama)
 • • "A Comparative Step in the Enlightenment of the Architechture of the Muslim People", (edt. Adenrele Awatona, Proceedings of the International Symposium on : People, Place and Development, CARDO- IAPS, University of Newcastle, Newcastle Upon -Tyne,1-2 Dec 1994 , s.532- 539.
 • Tam Metni Basılmış Uluslararası Kongre Tebliği • "Milli Varlığın Tanımında Yapılaşmış Çevrelerin Rolü Hakkında Mütalaalar ( Kıbrıs Örneği ), Türk Devletleri Arasında I. İlmi İsbirligi Konferansı, Tebliğler, İTÜ ,Haziran 1992, II. Cilt , s.398-408.
 • "Understanding Ottoman Arts and Architecture in light of the Islamic Concept of Unity", International Conference on Islamic Architectural Heritage, IIUM-FSMVU, Kuala Lumpur, Malaysia, 21-22 August 2017
 • Numan, İ. (2019). “Mimâri Mîrasın Geleceği Hakkında”. 2. Uluslararası İslam Mimari Miras Mamur Çevre ve Gelecek Konferansı, 26-28 Ağustos 2019, İstanbul.
 • Numan, İ. (2019). “Regarding the Future of Architectural Heritage”. 2. Uluslararası İslam Mimari Miras Mamur Çevre ve Gelecek Konferansı, 26-28 Ağustos 2019, İstanbul.
 • Budiman, H. ve Numan, İ. (2019). “The Role of Traditional Palace for The Future of City Development In Indonesia Case: Yogyakarta Palace, Java, Indonesia”. 2. Uluslararası İslam Mimari Miras Mamur Çevre ve Gelecek Konferansı, 26-28 Ağustos 2019, İstanbul.
 • Numan, İ. (2019). “Understanding Ottoman Arts and Architecture In Light Of The Islamic Concept Of Unity”. 2. Uluslararası İslam Mimari Miras Mamur Çevre ve Gelecek Konferansı, 26-28 Ağustos 2019, İstanbul.
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • • “Dini Mimarı Tanımları Ve Mahiyeti Hakkında Bazı Mütalâalar” VI. Dini Yayınları Kongresi, Diyanet İşleri Başkanlığı. 29/30 Kasım - 1 Aralık 2013
 • • “San‘atkar Şehir”, Semiha Ayverdi’nin İstanbul’u Sempozyumu, Kubbealtı Akademi Vakfı ve FSMVÜ. Yenikapı Mevlevîhânesi, İstanbul, 31.10.2013
 • • “İrâde, İnsan ve Vakıf; Sürdürülebilir Şehir ve Çevre için bir ÇıkışYolu”, Vakıf Medeniyeti ve Şehir Sempozyumu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi- Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara 2013, s. 45-50.
 • • “KKTC`de Mimarlık Eğitimi”, “Mimarlık ve Eğitim Kurultayı V: Kalite/Yetki ve Sorumluluk”, 11-13 Kasım 2009, İstanbul, Bildiriler Kitabı, s.177-185.
 • • “Kıbrıs'ta Osmanlı Su Yapılarından Mağusa Hamamlarının Taş İşçiliğine Göre Analizi”, Geçmişten Geleceğe Su Yapılarında Taş Sempozyumu, 19 Aralık 2008, Ankara. (İbrahim Numan. Netice Yıldız)
 • • “Gazimağusa’nın Farklı Senaryolara Göre Değişiminin Morfolojik Açıdan İrdelenmesi” Gazimağusa Sempozyumu’2001, 23-26 Ekim 2001, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa (Naciye Doratlı, İbrahim Numan, Özgür Dinçyürek).
 • • “Gazimağusa Suriçi Kentinin Kimlik ve Peysaj Açılarından İrdelenmesi”, TMMOB, Peysaj Mimarlığı Kongresi-2000, 19-21 Ekim 2000 , Ankara, Bildiriler Kitabı, s. 339-348. (İbrahim Numan, Esra Can, Nevter Zafer).
 • • “Gazimağusa ve Yeni-İskele Arasındaki Bölgede Mevcut Durumun İncelenmesi”, Gazimağusa Sempozyumu 99, DAÜ, Gazimağusa, 25-28 Ekim 1999, s. 47-56, (İbrahim Numan ve diğerleri)
 • • “Gazimağusa’daki Kamusal Açık Alanlarının Dünya Standartlarına Göre Analizi ve Kullanım Etkinliklerinin Artırılması”, Gazimağusa Sempozyumu 99, DAÜ, Gazimağusa, 25-28 Ekim 1999, s. 47-56, (Nil Paşaoğulları, İbrahim Numan)
 • Tam Metni Basılmış Ulusal Kongre Tebliği • " Gazimağusa Sur-İçi , Geçmişten Geleceğe", Bildiriler, Gazimağusa Sempozyumu 98 , DAÜ, Gazimagusa, Şubat, 26-27 Şubat 1998 , s.83-99 ( I.Numan, N. Doratli)
 • Diger Bildiriler
 • • “Historical Landscape of Halic…”, International Mostar Seminer.15-17,Ekim 2014 ( Yüsra Mete ile)
 • • “Musiki ve Mimari; Itrî’nın Besteleriyle Sinan’ın Mimarisinde bir Seyir”, Büyük Bestekâr Itrî, Uluslararası Semposyumu, TC Cumhurbaşkanlığı-FSMVÜ/MEDİT, İstanbul, 23-24 Kasım 2012, Bildiri Özetleri, s.14. ( Nazende Yılmaz ile)
 • • “The Place of Asmaaltı: A Narrative of Migration, Identity and Heritage in Cyprus”, 10th Conference of International Association for the Studies of Traditional Environments (IASTE): Hyper-Traditions – Traditional Dwellings and Settlements Review (TDSR), December 15-18, 2006, pp. 91-92, Bangkok. (With H. Pulhan).
 • • “Lefkoşa Mevlevihanesi”, Mevlana, Mesnevi, ve Mevlevihaneler Uluslararası Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, 17 Aralık 2002, Manisa
 • • “Sündürme: The transitional Space in the Traditional Urban House of Cyprus”, 17th Conference of the International Association for the People-Environment Studies (IAPS): Culture, Quality of Life and Globalization, pp. 435-436, July 23-27, 2002, pp. 435-436, A Coruna. (With H. Pulhan).
 • • “Mevlevihanelerde Harim-Türbe Tipolojisinin Kaynakları Hakkında”, Mevlana, Mesnevi, ve Mevlevihaneler Uluslararası Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, 19-21 Aralık 2001, Manisa
 • • “Multi Cultural Influences on the Development of Traditional Urban Fabric of Nicosia”, Second International Symposium of IAPS-CSBE Culture and Space in the Built Environment Network, June 2001, pp. 157-158, Amasya. (With H. Pulhan and Ö. Dinçyürek).
 • • “Arasta, The Traditional Commercial Lain of the Walled City Nicosia”, Manufacturing Heritage, IASTE 1998, Cairo, Egypt.,
 • Özeti Basılmış Uluslararası Tebliğ • “Everyone has a Castle in His Heart, The Cyprus Case of Homebuilding Consideratıons”,Meaning and Use of Home and Neighbourhood, International Conference on Environment-Behaviour Studies for the 21st century.” 4-6 November, 1997, Tokyo, Japan
 • • “Mimarlık Eğitiminde Tarihi “Çevre Koruma ve Yaşatma”: Doğu Akdeniz Üniversitesi için Bir Öneri,” Doğan Kuban Semineri 2000, Mimarlık Okullarının Lisans Programında Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Eğitimi, İTÜ, İstanbul, 6-7 Nisan 2000. (Şebnem Önal, İbrahim Numan)
 • Özeti Basılmış Ulusal Tebliği • "Deniz Şehri Gazimağusa için Öneriler" , Bildiriler, Gazimağusa Sempozyumu 98 , DAÜ, Gazimağusa, 26-27 Şubat 1998 ,seperatum, (İ.Numan, N.Aksugür)
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • • “San‘atkar Şehir”, Semiha Ayverdi’nin İstanbul’u, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 2014, s.55-63.
 • • “Bir Tebrik Faslındandır”, Yüksek Mîmar Dr. İ. Aydın Yüksel’e Armağan, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayını 101, İstanbul, 2012, s. 90-94
 • • “Kutub Osman Tekyesi Binaları Hakkında”, Beyhan Karamağaralı Armağanı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2004 (baskıda)
 • • “Tokat Gök Medrese Darüs’sülehası’nın Restitüsyonu”, Aptullah Kuran İçin Yazılar, Edt. Ç. Kafesçioğlu – L.T. Şenocak, YKY, İstanbul, 1999, s. 43 – 54, (İbrahim Numan, Işık Aksulu)
 • • "Ekrem Hakkı Ayverdi ve Türk Mimarlık Tarihi Araştırmalarında İnsan", Ekrem Hakki Ayverdi Hatıra Kitabı., İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul, 1995, 54-58.
 • Ulusal • "Tokat Gök Medrese ile Yanındaki Yapı Bakiyesi Arasındaki Mimari Münasebet", Suut Kemal Yetkin Armağanı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1984, s.249-260.
 • Hakemli kitaplarda Bölüm/Bölümler Uluslararası • “Rethinking Islamic-Anatolian Space”, Mediations in Cultural Spaces, Structure,Sign,Body, Part I: Concepts of Space, Chapter Two, pp15-30, (edt Jhon Wall.), (Yonca Hürol; İbrahim Numan), Cambridge Scholar Publishing, 2008
 • • Ekrem Hakkı Ayverdi, “Osmanlı Mimârisinde I. Murad-Çelebi Mehmed- II. Murad ve Fâtih devri Eserleri, EDİRNE,” (Yayına Hazırlayanlar: İ. Aydın Yüksel-İbrahim Numan), Edirne Valiliği Kültür Yayınları, Ocak 2014.
 • • “ Eski Eserlerin Bir Süreç İçinde Tanınması ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Deneme”, DAÜ, Gazi Mağusa – Kıbrıs, 1995, 92 s.
 • Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri; Yugoslavya, “ III. Cilt, İstanbul , 1981, 388.s.. (E.H. Ayverdi, A. Yüksel, İ. Numan, G.Ertürk ).
 • Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri; Yugoslavya, “ Cilt II, İstanbul , 1981, 587.s.. (E.H. Ayverdi, A. Yüksel, İ. Numan, G. Ertürk).
 • Türkçe Kitaplar • ‘Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri; Romanya, Macaristan” Cilt I. İstanbul,1979. 283. s.. (E.H. Ayverdi, A. Yüksel, İ. Numan, G. Ertürk).
 • Uluslararası Itrî Sempozyumu, Bölüm adı:(Musiki ve Mimari Itrî’nın Besteleriyle Sinan’ın Mimarisinde bir Seyir”) (2019)., YILMAZ NAZENDE,NUMAN IBRAHIM, FSMVÜ, Editör:Yalçın ÇETINKAYA, Basım sayısı:1, ISBN:978605238615-6, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5252640)
 • Diger kitaplar
 • Ansiklopedi Maddeleri • Lefkoşa Mevlevihane’si, İslâm Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı, İstanbul,
Sanat Etkinlikleri
 • Osmanlı Mimarisi Hakkında Söyleşi
Bilimsel Raporlar
 • Finansal destekli olmayan (Fahri) araştırma projeleri • “Mimarlık Eğitimi, Lisans Eğitimi Düzeyinde Değerlendirme Modeli”, MOBBİG, Mayıs 1999, 57s. (Z.Ertürk, İ.Numan, A.Atasoy, S.Aydemir, Ş.Aydemir). (Mimarlık Okulları Bölim Başkanları İletişim Gurubu nezdinde)
 • • Lefkoşa Sur-içi - Girne Caddesi’ni Okumak: Morfolojik Değişim Süreci (1881-2008) Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: Mart 2009- Şubat 2011, (danışman) , KKTC-MEKB Araştırma Projesi
 • • “Lefkoşa Çarşıları ( Gelişim süreci İçinde Lefkoşa Sur-içi Çarşılarının Morfolojik ve Kimlik Değişimlerinin İncelenmesi”, ( M. Faslı, N. Özay, İ. Numan) (BAB)
 • Araştırma Projeleri Finansal destekli araştırma projeleri • KKTC de kullanılan Çatıların Isıl Davranışları”, INTAG 237,DAÜ, Mayıs 2000. (M.Özdeniz (yürütücü),İ.Numan, P.Hançer,F.Mallick.F.Dülgeroğlu). (TÜBİTAK)
Projeler
 • • KKTC de kullanılan Çatıların Isıl Davranışları”, INTAG 237,DAÜ, Mayıs 2000. (M.Özdeniz (yürütücü),İ.Numan, P.Hançer,F.Mallick.F.Dülgeroğlu). (TÜBİTAK)
 • • “Lefkoşa Çarşıları ( Gelişim süreci İçinde Lefkoşa Sur-içi Çarşılarının Morfolojik ve Kimlik Değişimlerinin İncelenmesi”, ( M. Faslı, N. Özay, İ. Numan) (BAB)
 • • Lefkoşa Sur-içi - Girne Caddesi’ni Okumak: Morfolojik Değişim Süreci (1881-2008) Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: Mart 2009- Şubat 2011, (danışman) , KKTC-MEKB Araştırma Projesi
 • • “Mimarlık Eğitimi, Lisans Eğitimi Düzeyinde Değerlendirme Modeli”, MOBBİG, Mayıs 1999, 57s. (Z.Ertürk, İ.Numan, A.Atasoy, S.Aydemir, Ş.Aydemir). (Mimarlık Okulları Bölim Başkanları İletişim Gurubu nezdinde)
 • Doğu Akdeniz İlkokulu Projesi
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi Yerleşim Ön Projesi( N.Aksugür ile)
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Avan Projesi I veII (I.teklif Y.Uğurlu ve A.Şentürer ile)
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi Sahil Tesisleri Avan Projesi (Özgür Dinçyürek ile)
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi Çarşı Projesi (A.Feridun ile)
 • Gazimağusa Belediyesi Laguna Sahil Tesisleri Projesi (U.Dağlı, S.Önal, Ş.Bayındır ile)
 • Gazimağusa Belediyesi İstiklal Caddesi Yayalaştırma Projesi (U.Dağlı, N.Paşaoğulları ile)
 • KKTC Spor Bakanlığı Gazimağusa Hendek Rekreasyon Projesi (B.Numan, N.Doratlı, N.Zafer ile
 • Kosova, Priştina, Gazi Mestan Baba Camii Avan Projesi 2010
 • FSMVÜ, Topkapı Yerleşkesi Avan Proje Teklifi, 2011-12
 • FSMVÜ. Haliç Yerleşkesi, D Blok Avan Projesi, 2013
 • FSMVÜ, Haliç Yerleşkesi, Öğrenci Kantini Avan Projesi, 2014
 • FSMVÜ. Haliç Yerleşkesi, Spor Salonu ve Kapalı Otopark Avan Projesi, 2014
 • Yunus Emre Hartum-Sudan Merkezi Düzenlenmesi Avan Projesi (H.Fırat Diker ile) 2014
Aldığı Ödüller
 • Atatürk Dil, Tarih ve Kültür Yüksek Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi, Şeref Üyeliği (Türk Kültürüne yapılan bilimsel hizmet ve katkılar için)
 • Uluslararası Mimarlık-Şehircilik Proje Yarışmalarında Alınmış Ödüller • Laureate of the competition (Mansiyon Ödülü)- in category ‘City Territory’: Gazimağusa Moat Project ‘Landscape Architecture. Look from home…’ Best Realized and Unrealized Projects Competition, Dom na Brestskoy- a center for Architecture and Construction- Moskow: 2002. ( İ. Numan, N.Doratlı, B.Nuaman, N.Zafer)
 • Ulusal Mimarlık-Şehircilik Proje Yarışmalarında Alınmış Ödüller • Cengiz Topel Anıtı Mimari Proje Yarışması (Üçüncülük Ödülü), KTMMOB-Mimarlar Odası, 1973 Isparta Çarşı Proje Özel Davetli Yarışması, İkincilik Ödülü • Isparta Çarşı Proje Özel Davetli Yarışması, İkincilik Ödülü
 • • Isparta Çarşı Proje Özel Davetli Yarışması, İkincilik Ödülü
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
C106 MIM402 Mezuniyet Projesi (4+4) Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
A103 MIM222 Mimarlık Tarihi ve Kuramı II (3+0) Mimarlık-İç Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Dekanlık Odası MIM601 Tasarım Düşüncesi Tarihi (3+0) Mimarlık Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
C205 MIM101 Temel Tasarım (4+4) Mimarlık-İç Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
B106 MIM111 Mimarlığa Giriş (3+0) Mimarlık-İç Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
C106 MIM202 Mimari Tasarım II (4+4) Mimarlık-İç Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
C205 MIM402 Mezuniyet Projesi (4+4) Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Dekanlık Odası MIM601 Tasarım Düşüncesi Tarihi (3+0) Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
İletişim
 • Adres - Çağrı Merkezi
İletişim Formu